Full User Control And Reporting

User Management

Controleer en beheer gebruikers toegang tot uw documenten en informatie met de Cygnet Cloud gebruiker manager. U kunt de gebruikersrollen gemakkelijk bepalen zodat u overzicht heeft over wat gebruikers kunnen zien en wie actie kan ondernemen op bestanden en informatie.

De gebruiker manager geeft u de ruimte om de acties van gebruikers uit te breiden of te beperken in uw omgeving. U kunt zelfs een gebruikers type toewijzen aan uw klanten of professionele adviseurs. Dit geeft hen toegang tot de door u opgegeven containers. U kunt de rechten voor die gebruikers ook beperken tot alleen het lezenvan bestanden.

U bent altijd in controle.

Access – Rights – Roles

Cygnet Gebruikers Manager geeft u de mogelijkheid om te rollen, rechten en toegang aan gebruikers toe te wijzen.

  1. Cygnet Access bepaalt welke projecten (InfoHubs) een gebruiker kan zien in Cygnet Cloud.
  2. Cygnet Rechten definieert het type toegang een gebruiker krijgt binnen een gestructureerde sjabloon of gedeelde locatie. Bijvoorbeeld welke containers gebruikers toegang tot hebben.
  3. Cygnet Rollen definieert de acties gebruikers kunnen uitvoeren binnen Cygnet Cloud. Kunnen ze bestanden bewerken of alleen bekijken.